Hövding Garanti og dine forsikringsmuligheder 
(Sölid 3 mdr. gratis forsikring, udløb. d. 30/11-2017)


Hövding cykel-airbag trenden har for alvor ramt danmark og flere og flere får øjnene op for den innovative cykelhjelm.
Personligt kan vi her hos eCykelhjelm.dk se en tydelig stigning af salg af Hövding Airbags efter vi, i samarbejde med Hövding, havde airbags med i “Pladen Fuld” på TV2.
I julen 2016 blev der købt cykelairbags som aldrig før! - og det er ikke uden grund, det er uden tvivl en fantastisk løsning til de cykelhjelms trætte cyklister.

Men hvad er dine muligheder så når du køber en cykelairbag? Det er jo trods alt en dyr hjelm, så hvad skal der ske hvis uheldet skulle være ude?

Fra den 1/1-2017 er der lavet nye regler. Så vi har på denne side i sinde at oplyse dig om dine muligheder/rettigheder, så godt vi kan - god læselyst :)

Indhold:

Hövding forsikring

Ved køb af en Hövding cykelairbag tilbydes du 3 måneders gratis selvrisikoforsikring.
På denne side vil vi gå i dybden med hvad du har af forsikringsmæssige muligheder når du vælger at købe en Hövding cykelairbag.

Hövdings Garanti

Skulle din airbag, mod forventning, vise sig at være defekt dækker garantien selvfølgelig. Dette er dog KUN hvis airbaggen er anvendt korrekt. Har du haft din airbag tændt mens du har gået rundt, er garantien ikke længere gældende.

Reklamation

Såfremt din cykelairbag er beskadiget eller du på anden vis opdager at der er en fejl på den, så har du ret til at reklamere den.

Du skal dog anmelde fejlen inden for to måneder (fra købsdatoen). Din Hövding airbag vil blive erstattet så længe den, som før nævnt, er blevet anvendt korrekt og ikke er blevet defekt på grund af fejlagtig anvending.

Din reklamationsret varer i 2 år (i følge købeloven). Dette er gældende fra den dag du modtager din cykelairbag.

Hvad gør jeg hvis min cykelairbag er defekt?

Er din cykelairbag defekt og ønsker du at anmelde reklamation, så skal du kontakte os (eCykelhjelm.dk). Vi har et tæt samarbejde med Hövding, så vi kan sørge for hurtigt ombytning eller lign. Vi forbeholder os retten til at vurderer om din airbags fejl overholder Hövdings regler for reklamation.

Har du spørgsmål til det ovenstående er du velkommen til at kontakte os eller Hövding selv. (Hövdings kontaktinformationer: telefon: +46 40 23 68 68 mail: info@hovding.com)

Gratis selvrisikoforsikring dækker selvrisikoen ved ulykker.

Ja du læste rigtigt. Ved køb af en Hövding airbag tilbydes du 3 måneders gratis forsikring til dækning af din selvrisiko. Der er efter de 3 måneder mulighed for forlængelsen af forsikringen.

Forsikringen bliver tegnet hos det svenske SOLID der er forsikringsgiver. De vil automatisk sende dig et godt tilbud om forlængelse af forsikringen i god tid inden din 3 måneders periode løber ud. Hvis ikke du ønsker at forlænge perioden hos Solid, ophører den automatisk efter de 3 måneder.

Du skal selv oplyse os (eCykelhjelm.dk) hvis du ønsker en gratis selvrisikoforsikring

For at de 3 måneders gratis forsikring kan træde i kraft, skal du sende os (eCykelhjelm.dk) dit hjelmnummer, som vi så skriver ind i Hövdings forsikringssystem. Derefter bliver de 3 måneders gratis forsikring aktiveret. (dette er gældende FRA modtagelsesdatoen)

Selvrisikodækning: Solid har ingen selvrisiko.

Sådan finder du dit hjelmnummer:

1) Bag størrelsen på din krave er en lille lomme. 2) I lommen sidder der en flap du skal tage ud af lommen. 3) På flappen er hjelmnummeret lige under en QR kode.

    

Kontakt dit eget forsikringsselskab

Du skal derudover kontakte dit eget forsikringsselskab for at oplyse dem om dit køb af din cykelairbag, så du på den måde kan høre om de dækker din airbag hvis uheldet skulle være ude. Ikke alle forsikringsselskaber dækker Hövding cykel airbaggen.

Praktiske informationer om forsikringen Solid/Hövding tilbyder.

Forsikringen gælder til fordel for den forsikrede der står som ejer af cykelhjelmen, og er derfor det navn der skal angives i forsikringsbeviset. Forsikringen gælder alene for forsikringstageren som privatperson.

Forsikringsperiode

Forsikringstiden fremgår af forsikringsbeviset. Forsikringen ophører som før nævnt efter de 3 måneder hvis du ikke vælger at forlænge din forsikringsperiode. Solid kontakter dig indenfor de tre måneder den gratis forsikring er gældende og hjælper dig videre hvis du ønsker at forlænge.

Opsigelse af forsikringen

Vælger du at forlænge forsikringstiden, kan du altid opsige det hvis du en dag ikke ønsker at benytte dig af forsikringen længere. Du skal dog blot opsige din forsikring med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Sådan virker erstatningen

Forsikringen solid giver erstatning for selvrisiko i din egen indboforsikring, hvis den Hövding airbag der er angivet i forsikringsbeviset udløses i forbindelse med en ulykke.

Det kræver dog at dit forsikringsselskab siger godt for at din indboforsikring dækker, og derfor erstatter din airbag hvis uheldet skulle være ude. Derfor er det som sagt rigtig vigtigt at du kontakter dit forsikringsselskab for at forhører dig om dine muligheder, hurtigst muligt efter du har anskaffet dig en Hövding cykelairbag.


Erstatningen træder i kraft forudsat at den forsikrede køber en Hövding fra det oprindelige købssted, og den forsikredes indboforsikring erstatter skaden gives erstatning for selvrisikoen op til 5000 kr.

I tilfælde af at den forsikrede køber en Hövding i henhold til dette forsikringsvilkår efter en ulykke, fortsætter forsikringen at gælde for den nye Hövding med uændrede vilkår.

Skadeanmeldelse:

Anmeldelse af en skade skal indgives til Solid uden ugrundet ophold efter skadens indtræden.

Du skal anmelde din skade ved at kontakte Solid pr. mail eller telefon:

Mail: Skada@solidab.se
Telefon: +46 33 32 43 99

Følgende skal oplyses/vedlægges til skadeanmeldelsen:
- Garantibevis/forsikringsbevis.
- Kvittering på den nye Hövding airbag.
- Erstatnings besked fra Indboforsikringen.

Ønsker du en kopi af dine forsikringsvilkår kan de bestilles ved at ringe til Solids kundeservice: +46 33 32 43 99

Info om forsikringsselskabet Solid Försäkring


Solid Försäkringsaktiebolag, org. nr. 516401-8482 er et svensk forsikringsselskab der har eksistereret siden 1993.

Solid har intet mindre end 3 millioner aktive kunder og har sit hovedkontor i Helsingborg. Forsikringsselskabet er underlagt det svenske finanstilsyn og har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed for en række forskellige typer forsikringer.

Har du spørgsmål til Solid, vedrørende dine muligheder. Kan du kontakte dem pr. telefon: +46 33 32 43 99, eller pr mail: kunder@solidab.se. Du kan også læse mere om dem på deres hjemmeside: www.Solidab.se .

Hvordan behandler forsikringsselskabet Solid Försäkring dine informationer?

Solid behandler din informationer efter den svenske lov om personoplysninger også kaldet PUL.

Du som forsikringstager, giver tilladelse til at Solid må behandle, supplere og opdaterer i sine kundedatabaser med den dine personlige oplysninger, som er en forudsætning for effektiv og god kunde- og database pleje.

Oplysningerne vil blive anvendt til at opfylde Solids forpligtelser over for forsikringstager, til udarbejdelse af forsikringsstatistik, til produktudvikling, samt markedsføring.

Det betyder at dine oplysninger kan blive udleveret til Solids repræsentanter og andre seriøse samarbejdspartnere til markedsføringsformål. Solid kan i henhold til loven også blive tvunget til at udlevere personoplysninger til myndighederne.

Forsikringstager har selvfølgelig til hver en tid ret til at modsætte sig, at hans eller hendes oplysninger anvendes til markedsføringsformål. Solid kan derfor efter ønske lave en såkaldt reklame spærring. Her skal du selv henvende dig til Solid for at det kan træde i kraft.

Er du på nogen måde uenig med Solid og i ikke kan blive enige i en sag, har du altid ret til at henvende dig til ankenævnet for forsikring. Klageformularen fås hos Solid, hos forbrugerådet eller hos Ankernævnets Sekretariat. Ankernævnets oplysnigner finder du via deres hjemmeside: https://ankeforsikring.dk/Sider/default.aspx.

Fortrydelsesret


Hvis din forsikring dækker i mere end én måned, har du fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag forsikringsaftalen er blevet indgået.

Når du er forsikrings modtager hos Solid har du krav på at få en række oplysninger, bl.a om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen.
Hvis fristen udløber på helligdage er det den første hverdag derefter er gældende fra.

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Solid pr post. Det vil være tilstrækkeligt hvis du sender brevet inden fristens udløb. Send gerne brevet anbefalet.